Privacy Statement

Simy’s Studio is onderdeel van De Bondt B.V.

Inleiding

Op onze website www.debondtbv.nl verwerken wij een aantal gegevens van u die aangeduid kunnen worden als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Ten aanzien van deze gegevensverwerkingen zijn wij de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In dit privacystatement informeren wij u over deze gegevensverwerkingen.

Indien u na het doornemen van ons privacystatement, of meer in algemener zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de aan het einde van dit privacystatement vermelde contactgegevens.

Gegevensverwerkingen
Wij verwerken op onze website persoonsgegevens op de volgende wijzen:

Contactformulieren
Op onze website hebben wij diverse webformulieren. Wij vragen in deze formulieren om uw naam, adres, woon/vestigingsplaats e-mailadres, en telefoonnummer. In voorkomend geval vragen wij bovendien om een BTW-nummer. In het geval van een eenmanszaak is hier het BSN-nummer van een natuurlijke in opgenomen waarmee het BTW-nummer ook aan te merken is als een persoonsgegeven.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer u deze formulieren invult en gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht dan wel om een account voor u aan te maken in het geval u ons aanmeldformulier invult. De gegevens die u ons verstrekt wanneer u klant van ons wordt zullen uiteraard ook gebruikt worden om, in het geval u een bestelling plaatst, deze aan u te leveren.

Nieuwsbrief
Aan bestaande klanten sturen wij mogelijk een e-mail-nieuwsbrief met aanbiedingen die vergelijkbaar zijn met reeds afgenomen producten. Het is te allen tijde mogelijk om u voor deze nieuwsbrief af te melden.

Doeleinden verwerking

Wij verwerken voornoemde gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de relatie met u):

 • Marketing en acquisitie;
  • Het uitvoeren van een overeenkomst;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • Sollicitaties en recruitment;
  • Gebruik en verbetering van onze website;
  • Overige verwerkingen in het kader van de behandeling van eventuele vragen en/of klachten.

Grondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:
• De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
• Een gerechtvaardigd belang;
• Uw toestemming;
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het delen van uw gegevens
In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met:
• Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.

Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG, zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Beveiliging
Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden, op een passende manier, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw privacyrechten
Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, alsmede het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van dit statement.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingen op basis daarvan.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP . Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken standaard functionele en analytische cookies. Daarnaast gebruiken wij, uitsluitend als u daarvoor toestemming heeft gegeven, tracking cookies.

Met behulp van functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website. Door middel van de functionele cookies van Sooqr wordt onze website goed doorzoekbaar gemaakt.

Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacyvriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

De tracking cookie die wij slechts met uw toestemming gebruiken, is de Facebook-Pixel. Wij gebruiken Facebook-Pixel om de effectiviteit van onze advertenties te meten en om ervoor te zorgen dat u op Facebook relevante advertenties van ons te zien krijgt. Deze cookie brengt in kaart welke Facebook gebruikers onze website bezoeken, welke pagina’s deze gebruikers bezoeken, etc. Facebook slaat de gegenereerde gegevens op en kan deze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden overeenkomstig het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Wijzigingen in dit privacystatement

Wij kunnen dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit privacystatement regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

Contact
Voor vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

De Bondt B.V.
Mercuriusweg 16
9482 WL Tynaarlo
Nederland

Tel:+31 (0)592-542828
E-mail: info@debondtbv.nl

KvK: 04023846

Versie 23 maart 2021.

Hoofdmenu

In Simy’s Studio staat onze liefde voor crafting centraal, beheerd door een creatief team dat thuis is in allerlei soorten arts en crafts.

Struin door de pagina’s, doe inspiratie op en je zult zien dat je gelijk zin krijgt om de handen uit de mouwen te steken en te gaan craften. En of je nu liever in je eentje aan de slag gaat of samen met anderen, in onze crafting community is plek voor iedereen.

Simy’s Studio is een platform waarop we je hopelijk veel inspiratie zullen geven – vanuit onze studio naar die van jou.

Selecteer jouw voorkeurstaal